کلیدواژه‌ها = ترجمة قرآن
تعداد مقالات: 7
2. اسلوب تصریح و تبیین در ترجمه ی قرآن (بررسی موردی ترجمه ی فیض‌الإسلام)

دوره 6، شماره 14، بهار 1395، صفحه 60-41

10.22054/rctall.2016.5028

صادق سیاحی؛ محمود آبدانان مهدی زاده؛ محمود شکیب انصاری؛ معصومه تراوش


6. پیش فرض‌های بافتی و تلاش پردازش در ترجمة آیات بافت محور قرآن؛ دیدگاه نظریة مناسبت

دوره 3، شماره 6، بهار 1392، صفحه 49-68

رضا ناظمیان؛ حسام حاج مؤمن؛ محمد جمشید


7. بررسی ترجمة قرآن عطاء‌الله فرهنگ قهرمانی

دوره 3، شماره 6، بهار 1392، صفحه 141-166

عبدالقادر پریز؛ حسین تقی پور