نویسنده = فروزان، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. شیوة مترجمان قرآن کریم در برگردان ساختار مدح و ذم به فارسی

دوره 4، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 57-78

علی صابری؛ معصومه فروزان