نویسنده = قاسمی اصل، زینب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر هزارویک‌شب بر پیشگامان هنر نمایش نوین عربی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 38-13

غلامعباس رضایی هفتادر؛ زینب قاسمی اصل