نویسنده = زارعی کفایت، حشمت‌الله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بازتاب فرهنگ و تمدّن‌های مختلف در شعر أعشی و تأثیر این تمدّن‌ها بر شعر او

دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 58-39

سیدمحمد میرحسینی؛ حشمت‌الله زارعی کفایت