نویسنده = موحدی، صلاح‌الدین
تعداد مقالات: 1
1. معارضه‌ی شعری شاعر فلسطینی «ابراهیم طوقان» با «رَئُوبین» شاعر یهودی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 126-101

علی سلیمی؛ صلاح‌الدین موحدی