نویسنده = راسخ مهند، محمد
تعداد مقالات: 1
1. شگرد ساده‌سازی وتابوهای فرهنگی در برگردان‌های مرعشی‌پور از رمان‌های راه و کوچه مدق نجیب محفوظ

دوره 5، شماره 13، زمستان 1394، صفحه 34-11

10.22054/rctall.2015.2432

فرامرز میرزایی؛ محمد راسخ مهند؛ سید اسماعیل قاسمی موسوی