نویسنده = عبدرویانی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. میراث‌گرایی در شعر مهدی اخوان ثالث و أمل دُنقُل

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 27-50

محمد هادی مرادی؛ جواد عبدرویانی