نویسنده = شیخی قلات، سریه
تعداد مقالات: 1
1. انتقال معنا و بینامتنی بر اساس مدل "لپی هالم" بررسی موردی ترجمة اشعار احمد مطر

دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 41-58

فرامرز میرزایی؛ سریه شیخی قلات