نویسنده = گیتی، شهریار
تعداد مقالات: 1
1. نقدی بر ترجمۀ "العبرات" منفلوطی بر مبنای ضرورت تسلط بر زبان مبدأ و مقصد

دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 131-150

شهریار گیتی؛ حسن نریمانی؛ حسین محسنی