نویسنده = شادمان، یسرا
تعداد مقالات: 1
1. چالش‌های برگردان عناصر فرهنگی نمایشنامه با تکیه بر نظریه نیومارک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398

10.22054/rctall.2020.40747.1378

یسرا شادمان؛ مریم میرزاخانی