نویسنده = خالقی، علی
تعداد مقالات: 1
1. خدمات ترجمه‌ای عبدالوهّاب عزّام به ادب فارسی و عربی

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 81-120

احمد پاشازانوس؛ علی خالقی