نویسنده = میرحسینی، سید محمد
تعداد مقالات: 2
2. بررسی بازتاب فرهنگ و تمدّن‌های مختلف در شعر أعشی و تأثیر این تمدّن‌ها بر شعر او

دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 58-39

سیدمحمد میرحسینی؛ حشمت‌الله زارعی کفایت