نویسنده = جمشید، محمد
تعداد مقالات: 1
1. پیش فرض‌های بافتی و تلاش پردازش در ترجمة آیات بافت محور قرآن؛ دیدگاه نظریة مناسبت

دوره 3، شماره 6، بهار 1392، صفحه 49-68

رضا ناظمیان؛ حسام حاج مؤمن؛ محمد جمشید