نویسنده = عباسی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به ترجمة داستان نمادین «خمارة القط الأسود»

دوره 3، شماره 6، بهار 1392، صفحه 113-139

منصوره زرکوب؛ حسین عباسی