نویسنده = پاشازانوس، احمد
تعداد مقالات: 1
1. معادل‌یابی مقوله‌های فولکلور ایرانی: بررسی موردی ترجمة عربی نون والقلم جلال آل احمد

دوره 9، شماره 20، تابستان 1398، صفحه 58-31

10.22054/rctall.2019.35084.1337

مرضیه ربیعی؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ احمد پاشازانوس