نویسنده = بلوری، مزدک
تعداد مقالات: 1
1. نظریۀ روایت بیکر و ظرفیت‌های پژوهشی آن در مطالعات ترجمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

10.22054/rctall.2020.41835.1385

کاوه بلوری؛ مزدک بلوری