نویسنده = رضایی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. نقد ترجمۀ ساخت اطلاعی نشان‌دار در نمایشنامه شهرزاد توفیق الحکیم

دوره 9، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 153-174

10.22054/rctall.2020.44162.1403

فاطمه اکبری زاده؛ فریده حق بین؛ فاطمه رضایی