نویسنده = رییسی، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. بارزیابی ساختاری مجله‌«پژوهش‌های ترجمه در زبان و ادبیات عربی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398

10.22054/rctall.2020.44244.1400

حسین کیانی؛ لیلا رییسی