نویسنده = اونق، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. فاروق جویدة بین الرومانسیة و الواقعیة

دوره 2، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 80-61

10.22054/rctall.2012.9932

علی نظری؛ سمیه اونق