نویسنده = حق بین، فریده
تعداد مقالات: 1
1. نقد ترجمه ساخت اطلاعی نشان دار در نمایشنامه شهرزاد توفیق الحکیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398

10.22054/rctall.2020.44162.1403

فاطمه اکبری زاده؛ فریده حق بین؛ فاطمه رضایی