نویسنده = هاشمی، انسیه سادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان کارآمدی سطح نحوی-واژه‌ساختی الگوی گارسس در ارزیابی ترجمة قرآن؛ مطالعة موردی: ترجمه مکارم شیرازی از پنج سوره قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398

10.22054/rctall.2020.45820.1413

شهریار نیازی؛ انسیه سادات هاشمی