نویسنده = مجیدی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اصول زبانی واژگانی و محتوایی ترجمه‌ی مکتوب

دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 204-181

حسن مجیدی؛ مدینه قشلاقی