دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، بهار 1392، صفحه 1-198 
4. روش‌شناسی و نقد ترجمۀ مجاز در قرآن کریم

صفحه 69-89

رضا امانی؛ لیلا زربخش؛ ام البنین فرهادی


5. انواع «ی» در زبان فارسی و دشواری‌های ترجمة آن به عربی

صفحه 91-112

سید محمدرضا ابن الرسول؛ محمد رحیمی خویگانی