نقد و بررسی اطناب و توضیح در ترجمة صحیفة سجادیه بر اساس نظریة آنتوان برمن (مطالعة موردی: ترجمة انصاریان)

محمد فرهادی؛ سید محمود میرزایی الحسینی؛ علی نظری

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، ، صفحه 54-31

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2017.8326

چکیده
  ترجمه به عنوان روشی برای آشنایی با آداب و فرهنگ دیگر ملت‌ها از دیرباز مورد توجه بوده‌است و همواره دو رویکرد مبدأگرا و مقصد‌گرا داشته‌است و هر یک از این دو رویکرد طرفداران خاص خود را داشته‌اند. آنتوان برمن یکی از نظریه‌پردازان مبدأگرای علم ترجمه است که در نظریة خود با عنوان «گرایش‌های ریخت‌شکنانه»، سیزده عامل انحراف در ترجمه را ...  بیشتر

فاروق جویدة بین الرومانسیة و الواقعیة

علی نظری؛ سمیه اونق

دوره 2، شماره 4 ، مهر 1391، ، صفحه 80-61

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2012.9932

چکیده
  فاروق جویدة الشاعر و الصحافی المصری (1946م) قد أجاد الجمع بین المذهبین المختلفین فی شعره، فقصائده تتردد بین المذهبین الرومانسی و الواقعی، هو بوصفه شاعراً یصف العالم من منظر عالمه النفسی و یصوّر علاقة الإنسان بالعالم الباطن و المعنویات و الأحاسیس. و إلی جانب هذا الأمر بوصفه صحافیا ینظر إلی عالم الواقع و ما یجری فیه من القضایا السیاسیة ...  بیشتر