تأثیر وزن شعر فارسی بر اشعار عربی میرداماد

علی اصغر قهرمانی مقبل؛ سید حسین مرعشی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1390، ، صفحه 155-172

چکیده
  با روی کار آمدن شاه عباس صفوی و مهاجرت گسترده‌ی عالمان شیعه از لبنان (جبل عامل و بقاع) و بحرین به ایران نهضت ادبی زبان عربی در کشور احیا شد که پیشگامان آن همین مهاجران تازه وارد بودند. رکن دیگر این نهضت ایرانیانی بودند که زبان عربی را از این فقیهان فراگرفتند. از جمله‌ی این افراد میرداماد فیلسوف و فقیه معروف است. او علاوه بر آثار فلسفی، ...  بیشتر