میراث‌گرایی در شعر مهدی اخوان ثالث و أمل دُنقُل

محمد هادی مرادی؛ جواد عبدرویانی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1390، ، صفحه 27-50

چکیده
  مهدی اخوان ثالث کار خود را در آغاز دوره‌ی نوگرایی با سرودن شعر به سبک خراسانی آغاز کرد، اما خیلی زود راه نیما را پیدا کرد و به‌عنوان یکی از وفادارترین یاران وی باقی ماند. أمل دنقل، شاعر ملی‌گرای مصری، در سال 1940 (1319 ه.ش) در "قنا" به دنیا آمد. او که در عصر رؤیاهای تعصبگرایانه‌ی عربی مصر می‌زیست، به شاعر اعتراض مشهور است. دل‌بستگی اخوان ...  بیشتر