چالش‌های ترجمۀ همزمان از زبان فارسی به عربی (مطالعۀ موردی: گفتمان نظامی)

علی کواری؛ نرگس گنجی؛ عدنان طهماسبی

دوره 9، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 73-94

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2020.45805.1412

چکیده
  پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-‌ تحلیلی به دنبال  یافتن چالش‌های ترجمۀ مترجمان شفاهی و شناخت عوامل تأثیرگذار بر این‌گونه ترجمه در گفتمان نظامی است. از این رو، به بررسی دقیق 44/261 دقیقه از فایل‌های صوتی- تصویری سخنرانی‌های مسئولان رده بالای نظامی و رزمایش‌ها و مراسم‌های نظامی که به طور همزمان از شبکه عربی زبان «العالم» ...  بیشتر