نویسنده = رستم پور ملکی، رقیه
تعداد مقالات: 1
1. نقد ترجمه فارسی منتخب آثار جبران در کتاب "حمام روح" بر پایه مدل نظری گارسس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

10.22054/rctall.2020.52589.1479

زهره گرجی؛ رقیه رستم پور ملکی