لایه های زبانی و بافت بیرونی در تعادل ترجمه‌ای

عدنان طهماسبی؛ سعدالله همایونی؛ شیما صابری

دوره 3، شماره 7 ، تیر 1392، ، صفحه 151-176

چکیده
  جُستار حاضر به این اصل اساسی می­پردازد که در فرآیند ترجمه رابطه و پیوند زبان و معنا، چه رابطه و پیوندی است؟ به عبارتی آیا این زبان است که با ظرافت­های خاص، ابعاد و دایرۀ معانی را تعیین می­سازد یا اینکه زبان همچون مرکبی برای معانی به­شمار می­رود؟در حوزۀ مطالعات ترجمه بحث­های فراوانی پیرامون ترجمۀ تحت­اللفظی، فرا تحت­اللفظی، ...  بیشتر