نقد ترجمة آیة هفتم سورة حمد با بهره‌گیری از روایات تفسیری

حبیب‌الله حلیمی جلودار؛ سیّد مهدی موسوی

دوره 4، شماره 10 ، تیر 1393، ، صفحه 59-78

چکیده
  آیة هفتم سورة مبارکة حمد یا فاتحةالکتاب از جمله آیاتی است که در معنای آن، میان مفسّران و مترجمان قرآن کریم اختلاف است. در این جستار، قسمت پایانی این آیة کریمه، یعنی «غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّین» مورد توجّه می‌باشد که هم در اِعراب و نقش کلمات و هم در تفسیر و ترجمة آنها تفاوت قابل توجّه میان عالمان قرآنی ...  بیشتر