بررسی ترجمه ماجده عنانی از «نون و القلم» جلال آل احمد بر اساس نظریه تعادل اصطلاحی بیکر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبائی

10.22054/rctall.2020.44166.1397

چکیده

یکی از مشکلاتی که هر مترجم در برگردان از یک زبان به زبان دیگر با آن روبه رو است، اصطلاحات و عبارات ثابت یک زبان است؛ چرا که بخشی از فرهنگ یک زبان را تشکیل می‌دهند. داستان«نون و القلم» جلال آل احمد از معدود داستان‌هایی است که سرشار از اصطلاحات و ضرب‌المثل می‌باشد. این داستان از سوی خانم ماجده محمد علی عنانی، مدرس دانشکده ادبیات، دانشگاه حلوان به عربی برگردان شده است در این میان، راهکارهای متعددی در ترجمه این اصطلاحات اتخاذ شده است که بر طبق نظریه مونا بیکر قابل بررسی و پژوهش است. مونا بیکر برای برگردان اصطلاحات، روش‌های چون حفظ صورت و معنا، حفظ معنا و تغییر صورت، دگرگونی، حذف و ..را پیشنهاد داده است. این پژوهش بر آن است تا با توجه به چارچوب این نظریه، برگردان عربی را با متن اصلی مورد بررسی قرار دهد. یافته‌های این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی به دست آمده است، نشان می‌دهد مترجم داستان «نون و القلم» به رویکرد حفظ معنا و تغییر صورت بیشتر راغب است. بدین صورت که با دریافت معنای کنایی آن اصطلاحات، اقدام به ترجمه نموده است و در این میان، به دلیل تشخیص ندادن برخی اصطلاحات، به ترجمه تحت‌اللفظ آنها اقدام کرده است که ترجمه‌ای منطقی و شفاف به نظر می‌رسد اما در واقع با توجه به بافت عبارت، غلط و نادرست است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی ترجمه ماجده عنانی از «نون و القلم» جلال آل احمد بر اساس نظریه تعادل اصطلاحی بیکر

نویسنده [English]

  • zohreh ghorbanimadavani
Allameh Tabataba'i
چکیده [English]

یکی از مشکلاتی که هر مترجم در برگردان از یک زبان به زبان دیگر با آن روبه رو است، اصطلاحات و عبارات ثابت یک زبان است؛ چرا که بخشی از فرهنگ یک زبان را تشکیل می‌دهند. داستان«نون و القلم» جلال آل احمد از معدود داستان‌هایی است که سرشار از اصطلاحات و ضرب‌المثل می‌باشد. این داستان از سوی خانم ماجده محمد علی عنانی، مدرس دانشکده ادبیات، دانشگاه حلوان به عربی برگردان شده است در این میان، راهکارهای متعددی در ترجمه این اصطلاحات اتخاذ شده است که بر طبق نظریه مونا بیکر قابل بررسی و پژوهش است. مونا بیکر برای برگردان اصطلاحات، روش‌های چون حفظ صورت و معنا، حفظ معنا و تغییر صورت، دگرگونی، حذف و ..را پیشنهاد داده است. این پژوهش بر آن است تا با توجه به چارچوب این نظریه، برگردان عربی را با متن اصلی مورد بررسی قرار دهد. یافته‌های این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی به دست آمده است، نشان می‌دهد مترجم داستان «نون و القلم» به رویکرد حفظ معنا و تغییر صورت بیشتر راغب است. بدین صورت که با دریافت معنای کنایی آن اصطلاحات، اقدام به ترجمه نموده است و در این میان، به دلیل تشخیص ندادن برخی اصطلاحات، به ترجمه تحت‌اللفظ آنها اقدام کرده است که ترجمه‌ای منطقی و شفاف به نظر می‌رسد اما در واقع با توجه به بافت عبارت، غلط و نادرست است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • مونا بیکر
  • اصطلاحات
  • نون و القلم
  • جلال آل احمد
  • ماجده عنانی