نظریۀ روایت بیکر و ظرفیت‌های پژوهشی آن در مطالعات ترجمه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مطالعات ترجمه گروه مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22054/rctall.2020.41835.1385

چکیده

مقالۀ حاضر ابتدا به شرح نظریۀ روایتِ بیکر می‌پردازد تا حوزۀ پژوهشی جدیدی را در مطالعات ترجمه به خواننده معرفی کند و سپس با توصیف برخی از پژوهش‌های انجام شده در چهارچوب این نظریه، ظرفیت‌های پژوهشی آن را در اختیار خواننده قرار می‌دهد. بخش نخست به دو قسمت تقسیم می‌شود. ابتدا مفهوم روایت در علوم اجتماعی، که مبنای نظریِ کار بیکر است، شرح داده می‌شود و سپس مدلِ پیشنهادیِ بیکر برای تحلیل ترجمه از منظر این نوع از روایت‌شناسی معرفی می‌شود. در بخش دوم نیز ابتدا تعدادی از پژوهش‌های بیکر در چهارچوب نظریۀ روایت معرفی و سپس پژوهش‌های مختلفی که می‌توان بر اساس آن‌ها در مطالعات ترجمه انجام داد شرح داده می‌شوند. بر این اساس، پژوهش‌هایی برای بررسی استعاره‌های موجود دربارۀ ترجمه و مترجمان، نقش مترجمان در روایت‌سازی، روایت‌های ساخته شده از طریق ترجمه و روایت‌های سازمان‌ها و نهادها با استفاده از ترجمه پیشنهاد می‌شود؛ منابع جمع‌آوری داده برای چنین پژوهش‌هایی می‌تواند متن‌ها (شامل تصویرها و ویدئوها)، پیرامتن‌ها و سازمان‌هایی همچون خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و وبسایت‌های خبری باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Baker’s Narrative Theory and its Research Potentials in Translation Studies

نویسندگان [English]

  • Kaveh Bolouri 1
  • Mazdak Bolouri 2
1 Department of English Translation Studies, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Department of English Translation Studies, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper first describes Baker’s narrative theory so as to introduce a new research area in Translation Studies and then presents the research potentials of the theory by sketching some research conducted within the framework of the narrative theory. The first section is divided into two parts. The concept of narrative in social sciences, which is the basis of Baker’s work, is defined and Baker’s proposed model for the analysis of translation in terms of this type of narratology is explained. In the second section, after introducing some of Baker’s studies within the framework of the narrative theory, research potentials of the theory in Translation Studies are illustrated. Accordingly, the following research projects are proposed: investigation of the existing metaphors on translation and translators, analysis of the role of translators in narrative-making, examination of narratives made through translation by organizations and institutes. The sources for data collection for such studies can be texts (including photographs and videos), paratexts, and organizations such as news agencies, newspapers, and news websites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • narrative theory
  • narrative
  • Socionarrativity
  • Baker’s Analytical Model
  • Research Potentials