نویسنده = زینی‌وند، تورج
تعداد مقالات: 1
1. نقد بینامتنی قرآنی در شعر دینی احمد وائلی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 160-143

تورج زینی‌وند؛ کامران سلیمانی