نویسنده = مزرعه، الهام
تعداد مقالات: 1
1. چالش های موسیقی داخلی شعر نو عربی در ترجمه به فارسی

دوره 10، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 97-120

10.22054/rctall.2020.51602.1465

الهام مزرعه؛ سید ابراهیم دیباجی؛ رسول دهقان ضاد شهرضا