نویسنده = فرامرز میرزایی
تعداد مقالات: 2
1. «تصریح ضمایر جنسیّتی» در ترجمة محمّدرضا مرعشی‌پور از رمان «راه» نجیب محفوظ

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 71-84

فرامرز میرزایی؛ سید اسماعیل قاسمی موسوی


2. انتقال معنا و بینامتنی بر اساس مدل "لپی هالم" بررسی موردی ترجمة اشعار احمد مطر

دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 41-58

فرامرز میرزایی؛ سریه شیخی قلات