نویسنده = عبدالقادر پریز
تعداد مقالات: 2
2. بررسی ترجمة قرآن عطاء‌الله فرهنگ قهرمانی

دوره 3، شماره 6، بهار 1392، صفحه 141-166

عبدالقادر پریز؛ حسین تقی پور