کلیدواژه‌ها = رمان راه
تعداد مقالات: 1
1. «تصریح ضمایر جنسیّتی» در ترجمة محمّدرضا مرعشی‌پور از رمان «راه» نجیب محفوظ

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 71-84

فرامرز میرزایی؛ سید اسماعیل قاسمی موسوی