چالش‌های آموزش ترجمه عربی - فارسی در دانشگاه‌های ایران از نگاه استادان این حوزه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو. دانشگاه تهران

2 tehran university

3 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

4 هیئت علمی دانشگاه تهران

10.22054/rctall.2020.53355.1488

چکیده

پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از روش پیمایشی و به کمک پرسشنامه به بررسی چالش‌های آموزش ترجمه در گروه‌های زبان و ادبیات عربی کشور بپردازد. از این، رو پرسش‌نامه‌ای در سه سطح عمومی، تخصصی و مبانی نظری ترجمه تهیه و با کمک نرم‌افزار SPSS به تجزیه و تحلیل آن پرداخته شد. جامعه‌ی آماری، 18نفر از استادان ترجمه دانشگاه‌های دولتی معتبر می‌باشد که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. از مهمترین نتایج حاصل، مشخص‌شدن اهمیت کلی تمامی عناوین بیان شده در پرسش‌نامه نزد مدرسان ترجمه است. همچنین مبانی ترجمه با اخذ میانگین (32/4) نسبت به موضوعات تخصصی ترجمه با میانگین (26/4) از اهمیت بیشتری نزد متخصصین این حوزه برخوردار است. یافته‌های پرسشنامه حاکی از آن است که درصد اندکی از جامعه‌ی آماری در حوزه ترجمه فعالیت داشته‌اند و بیشتر از رو‌ش‌های سنتی و معلم محور در تدریس استفاده می نمایند و با ابزارهای نوین در اموزش ترجمه تقریبا ناآشنا هستند. از راهکارهای پیشنهادی می‌توان به تعیین سرفصل‌های مشخّص و مدوّن، بالابردن توانش دو زبانة فراگیران از طریق آشناساختن آنان با انواع متون موازی، معیار، الگو و ترغیب آنان به افزایش مطالعه انواع مختلف متون، استفاده از روش ترجمه گروهی و کارگاه محور، بالابردن توان فراگیر برای دفاع از ترجمة خود، اصلاح و تصحیح ترجمه و آشناسازی فراگیران با ابزارهای نوین در تسریع فرایند ترجمه از جمله استفاده از پیکره‌های زبانی و بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Challenges Characterising Arabic-Persian Translaton Pedagogy at Iranian Universities from Professors’ Standpoint

نویسندگان [English]

  • alighorban bagheri 1
  • masoud fekri 2
  • adnan tahmasebi 3
  • javad asghari 4
1 tehran university
2 tehran university
3 tehran university
4 tehran university
چکیده [English]

Abstract
The present research endeavors to deploy survey methodology towards studying the challenges facing teaching Arabic-Persian translation at the Islamic Republic of Iran’s universities. To achieve this objective, a questionnaire was prepared using the SPSS software in three levels of general, professional and translation principles. The statistical population comprised 18 translation professors randomly selected from prestigious public universities. One of most critical findings is the importance of all the titles included in the questionnaire from the teachers' point of view. Additionally, the principles of translation, having scored an average of 32.4 is more important to the experts of this field compared to other professional matters concerning translation, which scored an average of 26.4 .On the other hand, the research’s findings suggest that a low percentage of the statistical population was engaged in the field of translation and used traditional and teacher-focused teaching methods. It was therefore unaware of new methods in teaching translation. Suggested solutions could include determination of specific and codified topics, enhancement of bilingual capabilities of students through introducing them to different types of parallel texts, encouraging them to increase studying different types of texts, using workshop-oriented and group translation, enhancing the capability of the student to defend his/her translation, modifying and correcting the translation and introducing students to new methods and tools to facilitate translation through Corpora and social media networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching Arabic translation
  • translation
  • theoretical foundation for translation
  • translation specialization