آسیب شناسی ترجمه از زبان واسطه (بررسی موردی ترجمه شکرالله شجاعی فر از رمان عرس الزین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

10.22054/rctall.2020.52396.1475

چکیده

یکی از مباحث حوزه مطالعات ترجمه، ترجمه از زبان واسطه است که بسیار اهمیت دارد. درباره ترجمه از زبان واسطه نظرات مختلفی وجود دارد. برخی آن را به طور کامل رد می‌کنند و برخی دیگر آن را در مورد زبان‌هایی که گستره محدودی دارند؛ جایز می‌دانند. از جمله ترجمه‌های فارسی که با واسطه انجام شده، برگردان شکرالله شجاعی‌فر از رمان عربی عرس الزین اثر طیب صالح است. شجاعی‌فر این رمان را با واسطه و از طریق ترجمه انگلیسی به فارسی برگردانده است. در این جستار، نگارندگان با الگو قرار دادن این ترجمه به آسیب شناسی ترجمه از زبان واسطه پرداخته‌اند. ترجمه شجاعی‌فر در سه حوزه کاهش و افزایش واژگانی، همایش واژگانی و همچنین لغزش‌ها مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که ترجمه شجاعی‌فر به خاطر واسطه قرار دادن ترجمه انگلیسی هم در حوزه کاهش و افزایش واژگانی و هم از نظر همایش واژگانی دچار انحراف شده است. علاوه بر این برخی از لغزش‌های مترجم انگلیسی به ترجمه وی منتقل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of translation from intermediate language(case study of shokrallah shojaifar)

نویسندگان [English]

  • Sajjad Ahmadi
  • ali saedawi
faculty of bu ali sina university
چکیده [English]

One of the topics in the field of translation studies is the translation of intermediate language which is very important. There are different opinions about translation from the intermediate language. Some reject it outright and others allow it in language with limited scope. One of the intermediate Persian translation is the translation of Shokrollah Shojaifar from the Arabic novel Ars-al Zein by Tayeb Salih. Shojaifar translated with the intermediary this novel through English translation into Persian. In this inquiry, the authors have addressed the pathology of translation from intermediate language by modeling this translation. Shojaifar translation has been analyzed in three district of decrease and increase vocabulary, lexical conference as well as slips. The result obtained show that Shojaifar translation has deviated for intermediating language in district of decrease and increase vocabulary, lexical conference as well as slips. Furthermore, some of the slips of the English translator has been moved into his translation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Pathology
  • Translation from intermediate language
  • Weeding of Zein
  • Shokrullah Shojai‌far