کلیدواژه‌ها = ترجمة عربی
تعداد مقالات: 2
2. نادرستی‌های عمده در برگردان عربی تاریخ بیهقی

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 175-195

سید محمدرضا ابن الرسول؛ نفیسه رئیسی مبارکه