کلیدواژه‌ها = غلامعلی حدّاد عادل
تعداد مقالات: 1
1. معنای اصلی و تبعی در ترجمه ی غلامعلی حدّاد عادل از قرآن کریم (مطالعة موردپژوهانه ی سوره ی نمل)

دوره 6، شماره 14، بهار 1395، صفحه 144-111

10.22054/rctall.2016.5031

محمدحسن امرایی؛ یحیی معروف؛ جهانگیر امیری؛ مجید محمدی