کلیدواژه‌ها = روایت‌شناسی جامعه‌شناختی
تعداد مقالات: 1
1. نظریۀ روایت بیکر و ظرفیت‌های پژوهشی آن در مطالعات ترجمه

دوره 9، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 45-72

10.22054/rctall.2020.41835.1385

کاوه بلوری؛ مزدک بلوری