کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تعداد مقالات: 11
5. تحلیل و بررسی افزوده‌های تفسیری در شش ترجمة معاصر قرآن کریم (با محوریّت سورة إسراء)

دوره 4، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 83-112

ابراهیم ابراهیمی؛ اصغر طهماسبی بلداجی؛ باب الله محمدی نبی کندی


6. شیوة مترجمان قرآن کریم در برگردان ساختار مدح و ذم به فارسی

دوره 4، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 57-78

علی صابری؛ معصومه فروزان


8. نقد و بررسی ترجمة شاه ولی‌الله دهلوی

دوره 4، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 79-96

ابراهیم فلاّح


10. روش‌شناسی و نقد ترجمۀ مجاز در قرآن کریم

دوره 3، شماره 6، بهار 1392، صفحه 69-89

رضا امانی؛ لیلا زربخش؛ ام البنین فرهادی


11. نقد بینامتنی قرآنی در شعر دینی احمد وائلی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 160-143

تورج زینی‌وند؛ کامران سلیمانی