کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تعداد مقالات: 12
1. تغییر بیان در سطح دستوری و واژگانی براساس مدل کارمن گارسس (مطالعۀ موردی: ترجمه‌های حدادعادل، معزی و انصاریان از جزء 29 و 30 قرآن)

دوره 9، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 279-306

10.22054/rctall.2020.44676.1405

عسگر بابازاده اقدم؛ بیژن کرمی میرعزیزی؛ ابراهیم نامداری؛ فاطمه مهدی پور


6. تحلیل و بررسی افزوده‌های تفسیری در شش ترجمة معاصر قرآن کریم (با محوریّت سورة إسراء)

دوره 4، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 83-112

ابراهیم ابراهیمی؛ اصغر طهماسبی بلداجی؛ باب الله محمدی نبی کندی


7. شیوة مترجمان قرآن کریم در برگردان ساختار مدح و ذم به فارسی

دوره 4، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 57-78

علی صابری؛ معصومه فروزان


9. نقد و بررسی ترجمة شاه ولی‌الله دهلوی

دوره 4، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 79-96

ابراهیم فلاّح


11. روش‌شناسی و نقد ترجمۀ مجاز در قرآن کریم

دوره 3، شماره 6، بهار 1392، صفحه 69-89

رضا امانی؛ لیلا زربخش؛ ام البنین فرهادی


12. نقد بینامتنی قرآنی در شعر دینی احمد وائلی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 160-143

تورج زینی‌وند؛ کامران سلیمانی