دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بارزیابی ساختاری مجله‌«پژوهش‌های ترجمه در زبان و ادبیات عربی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398

10.22054/rctall.2020.44244.1400

حسین کیانی؛ لیلا رییسی


2. نقد ترجمه ساخت اطلاعی نشان دار در نمایشنامه شهرزاد توفیق الحکیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398

10.22054/rctall.2020.44162.1403

فاطمه اکبری زاده؛ فریده حق بین؛ فاطمه رضایی


3. دگردیسی‌های سپهر گفتمان در ترجمۀ مفهومی محمد عبدالله نورالدین از رباعیات خیام نیشابوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398

10.22054/rctall.2020.48162.1434

هدیه قاسمی فرد؛ رسول بلاوی؛ ناصر زارع


4. چالش های ترجمه همزمان از زبان فارسی به عربی (مطالعه ی موردی: گفتمان نظامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398

10.22054/rctall.2020.45805.1412

علی کواری؛ نرگس گنجی؛ عدنان طهماسبی


5. نقد و ارزیابی ترجمة محمد دشتی از نهج‌البلاغه بر اساس مدل گارسس(1994) (مطالعه موردی: ترجمة خطبه اول و حکمت‌های یک تا بیست)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398

10.22054/rctall.2020.40522.1375

مهین حاجی زاده؛ پروین فرهادی؛ رعنا فرهادی


6. بررسی ترجمه ماجده عنانی از «نون و القلم» جلال آل احمد بر اساس نظریه تعادل اصطلاحی بیکر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398

10.22054/rctall.2020.44166.1397

زهره قربانی مادوانی


7. بررسی میزان کارآمدی سطح نحوی-واژه‌ساختی الگوی گارسس در ارزیابی ترجمة قرآن؛ مطالعة موردی: ترجمه مکارم شیرازی از پنج سوره قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398

10.22054/rctall.2020.45820.1413

شهریار نیازی؛ انسیه سادات هاشمی


8. چالش‌های برگردان عناصر فرهنگی نمایشنامه با تکیه بر نظریه نیومارک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398

10.22054/rctall.2020.40747.1378

یسرا شادمان؛ مریم میرزاخانی


9. نظریۀ روایت بیکر و ظرفیت‌های پژوهشی آن در مطالعات ترجمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

10.22054/rctall.2020.41835.1385

کاوه بلوری؛ مزدک بلوری