دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی و ترجمه عناصر بافت برون زبانی درجلد اول«الکتاب» سیبویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1399

10.22054/rctall.2020.47877.1425

رضا ناظمیان؛ زهره قربانی مادوانی


2. موسیقی داخلی شعر نو و دشواری های آن در ترجمه شعر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

10.22054/rctall.2020.51602.1465

الهام مزرعه؛ سید ابراهیم دیباجی؛ رسول دهقان ضاد شهرضا


4. نقد ترجمه عناصر فرهنگی کتاب "تذکّرِی" با تکیه بر مثل ها و کنایه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

10.22054/rctall.2020.51644.1467

زهره گرجی؛ انسیه خزعلی؛ د.دلال عبّاس


5. نقد و بررسی ترجمۀ فارسی‌داستان «نهرالذهب» با عنوان «رودخانۀ طلایی» براساس نظریۀ سطح معنایی- لغوی الگوی‌گارسس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

10.22054/rctall.2020.50497.1483

محمدنبی احمدی؛ زهرا قنبری


6. نگاهی انتقادی به ترجمة «رویکردهای شعر معاصر عرب» بر اساس رویکردِ مقابله‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

10.22054/rctall.2020.49676.1447

ناصر زارع


7. مقایسة دو ترجمه فارسی نصرالله منشی و محمد بخاری از کلیله‌ودمنه عربی ابن‌مُقَفَّع با ‏تکیه بر نظریۀ ترجمه نوجین نایدا (موردکاوی: باب زاهد و راسو)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

10.22054/rctall.2020.46170.1417

غلامرضا کریمی فرد؛ حمیدرضا پیرمرادیان؛ علی بابائی دم طسوج


8. همسنجی ترجمه‌ رسانه‌های عربی از اصطلاحات نوین سیاسی- اجتماعی کشور ( با تکیه بر الگوی ایویر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

10.22054/rctall.2020.45657.1409

علی نجفی ایوکی؛ محدثه حدادی


9. نقد ترجمة عربی مرزبان‌نامه براساس نظریة آنتوان برمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.22054/rctall.2020.49258.1444

آرزو پوریزدانپناه کرمانی؛ وصال میمندی


10. نقد و بررسی جلوه‌های بازنویسی در ترجمه بلعمی از تاریخ طبری بر پایه دیدگاه "آندره لفور"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

10.22054/rctall.2020.44698.1442

سید اسماعیل حسینمی اجداد نیاکی؛ شهرام دلشاد


11. نقد و بررسی ترجمه "فاطمه جعفری" از رمان الاعترافات"ربیع جابر"بر اساس نظریۀ گرایش های ریخت شکنانۀ "آنتوان برمن"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

10.22054/rctall.2020.48205.1433

رجاء ابوعلی؛ بهزاد اسبقی گیگلو