نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 استاد، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

چکیده

یکی از سبک‌های زیبای قرآنی برای بیان حقیقت، جلب توجه و آگاهی دادن به مخاطب، استفهام است. غالب استفهام‌های قرآن در بر دارندة اغراض و اهدافی غیر از استفهام حقیقی است. عالمان علم بلاغت، معانی ثانویة متعددی را از جمله انکار، استهزاء، تعجب، تقریر، نفی و... برای استفهام برشمرده‌اند. تاکنون تئوری‌های مختلف ترجمه به عنوان چارچوب‌هایی مدون برای ارزیابی ترجمه‌های قرآن مورد استفاده قرار گرفته‌اند.از این میان ژان پل وینه و ژان داربلنه در سال ۱۹۵۸ کتابی با عنوان «سبک شناسی تطبیقی فرانسه و انگلیسی» منتشر کردند که بعدها به منبع مهمی برای ترجمه پژوهان تبدیل شد. وینه و داربلنه در این اثر به معرفی تکنیک هایی پرداختند. در نوشتار حاضر، پس از تبیین این تکنیک ها و زیر شاخه های آنها با روش توصیفی تحلیلی و مقابله ای به کیفیت کاربست آنها در ترجمه معانی ثانویه استفهام چهار مترجم قرآن کریم (مکارم شیرازی، آیتی، انصاریان و الهی قمشه ای) که بدلیل تفاوت در رویکرد، نگرش فقهی و شیوه ترجمه ای که دارند دارای تفاوت‌ها، مزایا و معایبی نسب به همدیگر هستند، می پردازد و هدف از آن تبیین چگونگی و میزان کاربرد الگوی ترجمه وینه و داربلته در ترجمه های مورد بررسی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the secondary meanings of interrogatives in translation based on the theoretical model of Winnie and Darbleneh (Case study: selected translations of the Quran)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zangooie 1
  • Ahmad Pashazanos 2
  • Abdulali Aleboyeh Langrudi 3

1 PhD Student of Arabic Language and Literature, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

2 Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

3 Professor, Department of Arabic Language and Literature, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Abstract

One of the beautiful Qur'anic styles for expressing the truth, attracting attention and informing the audience is asking questions. Most of the questions in the Qur'an have purposes other than real questions. Rhetoric scholars have listed several secondary meanings, such as denial, mockery, surprise, interpretation, negation, etc. for questioning. Until now, various theories of translation have been used as codified frameworks to evaluate the translations of the Qur'an. Among them, Jean-Paul Vine and Jean Darblene published a book titled "Comparative French and English Stylistics" in 1958, which later became an important source for translation scholars. Became. Vineh and Darblene introduced techniques in this work. In this article, after explaining these techniques and their sub-branches with a descriptive analytical method and confronting the quality of their application in the translation of secondary meanings, four translators of the Holy Quran (Makaram Shirazi, Aiti, Ansarian and Elahi Qomshei) who due to differences In the approach, the jurisprudential attitude and the method of translation that they have have differences, advantages and disadvantages relative to each other, and its purpose is to explain how and the extent of the application of the translation model of Vineh and Darbalteh in the translations under review. In the first step, the findings of the research show that the translators have used literal translation, which is one of the components of direct translation, more than other components, considering the sanctity of the Qur'an text and its special linguistic

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interrogation
  • secondary meanings
  • veena and darblaneh