آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 723
تعداد پذیرش 174
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 478
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 281

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 255
تعداد مشاهده مقاله 1076432
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 282463
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 73 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 222 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1723 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 88 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 29 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 130 روز
درصد پذیرش 24 %