آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 624
تعداد پذیرش 129
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 435
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 259

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 213
تعداد مشاهده مقاله 814644
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 233753
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 65 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 199 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 267 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 92 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 30 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 97 روز
درصد پذیرش 21 %