آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 644
تعداد پذیرش 135
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 445
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 260

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 217
تعداد مشاهده مقاله 837463
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 238079
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 64 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 196 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 267 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 92 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 30 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 116 روز
درصد پذیرش 21 %