آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 699
تعداد پذیرش 163
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 470
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 278

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 233
تعداد مشاهده مقاله 1027139
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 266198
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 63 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 207 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1723 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 89 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 29 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 129 روز
درصد پذیرش 23 %