آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 659
تعداد پذیرش 149
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 453
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 263

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 232
تعداد مشاهده مقاله 962175
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 251801
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 64 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 194 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 267 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 91 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 29 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 117 روز
درصد پذیرش 23 %