آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 736
تعداد پذیرش 182
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 489
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 287

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 264
تعداد مشاهده مقاله 1104982
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 294753
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 73 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 217 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1723 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 87 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 28 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 130 روز
درصد پذیرش 25 %