داوران

تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

نام داور سمت / سازمان
سید محمدرضا ابن الرسول دانشگاه اصفهان
حسین ابویسانی
رجاء ابوعلی
حمید احمدیان
سید ابراهیم آرمن
داوود اسپرهم
عباس اشرفی
بهنوش اصغری
جواد اصغری
جواد اصغری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
سردار اصلانی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
عباس اقبالی عضو هیئت علمی/ دانشگاه کاشان
عبدالله آلبوغبیش
عبدالعلی آل بویه لنگرودی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رضا امانی
حسین ایمانیان
محمد امیری فر دانشگاه تربیت مدرس
نرگس انصاری دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
محمود بشیری
رسول بلاوی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
فاطمه پرچگانی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی
عبدالقادر پریز
سپیده پرهام
محسن پیشوایی علوی عضو هیئت علمی
فرشید ترکاشوند دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مریم جلائی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
احسان چنگیزی استادیار گروه زبانشناسی
علی حاجی خانی دانشیار علوم قرآن وحدیث دانشگاه تربیت مدرس
حسام حاج مومن گروه زبان و ادبیات عربی. دانشگاه علامه طباطبایی
حمیدرضا حیدری
ابوالفضل حری
شکوه سادات حسینی
صادق خورشا
مهدی دشتی
کبری راستگو دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
فرهاد رجبی
اسحاق رحمانی
حجت رسولی
عبدالله رسول نژاد
ابوالفضل رضایی
ربابه رمضانی هیئت علمی- دانشگاه علامه طباطبایی
کبری روشنفکر دانشگاه تربیت مدرس
آفرین زارع دانشگاه شیراز
منصوره زرکوب
تورج زینی وند
وحید سبزانپور دانشگاه رازی
سید ابوالفضل سجادی
حسن سرباز
سیده فاطمه سلیمی
محمدعلی سلمانی
یسرا شادمان استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهراء(س)
نصرالله شاملی
علی شریفی
حسین شمس آبادی مدرس دانشگاه حکیم سبزواری
حسین شمس ابادی استاد
علی صابری عضو هیئت علمی
روح الله صیادی نژاد هیات علمی دانشگاه کاشان
مجید صالح بک استادیار دانشگاه علامه طباطبایی- تهران
صلاح الدین عبدی هیئت علمی دانشگاه
مالک عبدی عضوهیئت علمی دانشگاه ایلام
فؤاد عبدالله زاده
مینا عربی
موسی عربی
عبدالباسط عرب یوسف آبادی گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات، دانشگاه ملی زابل، زابل، ایران
محمدرضا عزیزی استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه بیرجند
محمدرضا عزیزی پور دانشگاه کردستان
قاسم عزیزی مراد دانشگاه علامه طباطبائی
صادق عسگری
نعیم عموری
صادق فتحی
صادق فتحی
عبدالحسین فرزاد
فرشته فرضی شوب
مرتضی قائمی استاد دانشگاه بوعلی سینا
زهره قربانی مادوانی دانشگاه علامه طباطبائی
علی اصغر قهرمانی مقبل
حسین کیانی دانشگاه شیراز
عسگر علی کرمی
زهرا کرم زادگان دانشگاه علامه
غلامرضا کریمی فرد
بیژن کرمی میرعزیزی عضوهیئت علمی
جواد گرجامی عضو هیأت علمی
علی گنجیان خناری دانشگاه علامه طباطبایی
عیسی متقی زاده دانشگاه تربیت مدرس
قاسم مختاری عضو هیئت علمی
جلال مرامی دانشگاه علامه طباطبائی
حمید رضا میرحاجی دانشگاه علامه طباطبایی
آزاده میرزایی
فرامرز میرزایی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا
سید محمود میرزایی الحسینی دانشیار دانشگاه لرستان
سید مهدی مسبوق استاد دانشگاه بوعلی سینا
سید محمد رضی مصطفوی نیا
یحیی معروف عضو هیات علمی دانشکده ادبیات دانشگاه رازی کرمانشاه
امیر مقدم متقی مدیر گروه زبان وادبیات عربی
یدالله ملایری
وصال میمندی
میر سعید موسوی رضوی عضو هیئت علمی / دانشگاه علامه طباطبائی
رضا ناظمیان دانشگاه علامه
هومن ناظمیان
زهره ناعمی
سید رضا نجفی
علی نجفی ایوکی دانشگاه کاشان
علی نظری
علیرضا نظری هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی
یوسف نظری عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
هادی نظری منظم
سید علاء نقی زاده مدیر وبسایت عربی خبرگزاری فارس