داوران

تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

دانلود لیست داوران سال 1398

نام داور سمت / سازمان
سید محمدرضا ابن الرسول دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
حسین ابویسانی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
رجاء ابوعلی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمید احمدیان دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سید ابراهیم آرمن دانشیار زبان و ادبیات عربی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران
داوود اسپرهم استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی اسودی گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علو م انسانی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران.
عباس اشرفی دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
بهنوش اصغری استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
جواد اصغری دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران، تهران، ایران
جواد اصغری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
سردار اصلانی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
عباس اقبالی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
عبدالله آلبوغبیش استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عبدالعلی آل بویه لنگرودی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
رضا امانی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، تهران، ایران
حسین ایمانیان
محمد امیری فر دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
نرگس انصاری دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
علی بشیری استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران
محمود بشیری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رسول بلاوی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
فاطمه پرچگانی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
عبدالقادر پریز دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سپیده پرهام استادیار مرتجمی زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محسن پیشوایی علوی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
فرشید ترکاشوند دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران
مریم جلائی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران
احسان چنگیزی استادیار زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی حاجی خانی دانشیار علوم قرآن وحدیث دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
حسام حاج مومن استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمیدرضا حیدری استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ابوالفضل حری استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه اراک، اراک، ایران
شکوه سادات حسینی استادیار زبان و ادبیات عربی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
صادق خورشا دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهدی دشتی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
کبری راستگو استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، تهران، ایران
فرهاد رجبی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
اسحاق رحمانی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز، فارس، ایران
حجت رسولی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
عبدالله رسول نژاد استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
ابوالفضل رضایی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
ربابه رمضانی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
کبری روشنفکر دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
آفرین زارع دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز، فارس، ایران
منصوره زرکوب دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
تورج زینی وند
وحید سبزانپور دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
سید ابوالفضل سجادی
حسن سرباز دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
سیده فاطمه سلیمی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، آمل، مازندران
محمدعلی سلمانی
یسرا شادمان استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهراء(س)
نصرالله شاملی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
علی شریفی استادیار علوم و قرآن حدیث دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حسین شمس آبادی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری، مشهد، ایران
حسین شمس ابادی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری، مشهد، ایران
علی صابری دانشیار زبان و ادبیات عربی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
روح الله صیادی نژاد دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران
مجید صالح بک دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
صلاح الدین عبدی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
مالک عبدی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
فؤاد عبدالله زاده استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل، زابل، ایران
مینا عربی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
موسی عربی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز، فارس، ایران
عبدالباسط عرب یوسف آبادی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه ملی زابل، زابل، ایران
محمدرضا عزیزی استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه بیرجند
محمدرضا عزیزی پور استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
قاسم عزیزی مراد دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
صادق عسگری دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
نعیم عموری دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
صادق فتحی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران، تهران، ایران
صادق فتحی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران، تهران، ایران
عبدالحسین فرزاد دانشیار زبان و ادبیات عربی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
فرشته فرضی شوب استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
مرتضی قائمی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
زهره قربانی مادوانی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
علی اصغر قهرمانی مقبل دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
حسین کیانی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز، فارس، ایران
عسگر علی کرمی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
زهرا کرم زادگان استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
غلامرضا کریمی فرد دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
بیژن کرمی میرعزیزی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جواد گرجامی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
علی گنجیان خناری دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عیسی متقی زاده استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
قاسم مختاری دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک، اراک، ایران
جلال مرامی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حمید رضا میرحاجی دانشگاه علامه طباطبایی
آزاده میرزایی استادیار زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فرامرز میرزایی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
سید محمود میرزایی الحسینی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
سید مهدی مسبوق استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
سید محمد رضی مصطفوی نیا دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم، قم، ایران
یحیی معروف استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
امیر مقدم متقی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
یدالله ملایری استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران، تهران، ایران
وصال میمندی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد، یزد، ایران
میر سعید موسوی رضوی استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رضا ناظمیان استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
هومن ناظمیان دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
زهره ناعمی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
سید رضا نجفی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
علی نجفی ایوکی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
علی نظری استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
علیرضا نظری استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
یوسف نظری استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز، فارس، ایران
هادی نظری منظم استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سید علاء نقی زاده مدیر وبسایت عربی خبرگزاری فارس