ترجمه در زبان و ادبیات عربی
واکاوی ترجمه صوت واژه ها از فارسی به عربی (بررسی موردی، ترجمه رمان درازنای شب از جمال میرصادقی)

خسرو جانقربان؛ علی بشیری

دوره 11، شماره 25 ، مهر 1400، ، صفحه 311-336

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2022.67618.1627

چکیده
  پیوند میان زبان فارسی و عربی دیرزمانی است که برقرار شده و تعامل و تداخل فرهنگ­ها به اوج خود رسیده ­است. ابزار ترجمه یکی از اسباب بده و بستان این تعاملات فرهنگی و هدف اصلی این بوده که چگونه یک پیام با کمترین خدشه از یک زبان مبدأ به زبان مقصد انتقال یابد. در واژگان پیام­رسان زبان مبدأ، صوت­واژه­ها حامل­هایی هستند که احساسات ...  بیشتر

نقد ترجمۀ رمان «فرانکشتاین فی بغداد» نوشتۀ احمدسعداوی بر اساس نظریۀ گارسس

علی بشیری؛ زهرا هادوی خلیل آباد

دوره 10، شماره 23 ، مهر 1399، ، صفحه 271-304

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2021.58499.1534

چکیده
  نقد ترجمه به تحلیل و ارزیابی کیفیت ترجمه از طریق بیان نقاط مثبت و منفی می­پردازد. یکی از شیوه‌های نقدی به‌کارگیری نظریه­ها است. نظریه­ای که در این پژوهش برای نقد ترجمة رمان «فرانکشتاین فی بغداد» نوشتة احمد سعداوی به‌کار گرفته شده، نظریة گارسس است. این نظریه در سال ۱۹۹4 توسط کارمن گارسس اسپانیایی پیشنهاد شده که مبتنی بر ...  بیشتر