آسیب‌شناسی انتقال چندلایگی دلالتی در تعریب اشعار حافظ براساس نظریۀ تغییرات صوری کتفورد (بررسی موردی ترجمه‌های الشواربی و عباس زلیخه)

حسین محسنی؛ امین شیخ باقری

دوره 11، شماره 24 ، فروردین 1400، ، صفحه 243-270

http://dx.doi.org/10.22054/rctall.2021.61904.1572

چکیده
  ترجمه به عنوان یکی از ابزار برجستۀ انتقال فرهنگ­ها در میان ملل، عرصه­ای پرچالش در عرصۀ ادبیات تطبیقی به‌‌شمار می­آید. وجود لایه­های متعدد معنایی بین دلالت­های اصلی و مجازی واژگان شعری و ناآشنایی مترجمان با چرخش دلالتی بین الفاظ و معانی وارده در ابیات، مانع از انتقال صحیح افکار شاعر به خوانندگان در متون شعری می­شود. در ...  بیشتر