نویسنده = السادات طباطبایی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. اسطوره‌ها و باورهای محلی در رمان «نزیف الحجر»

دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 82-59

مجید صالح بک؛ سمیه السادات طباطبایی